Privacy Policy en GDPR

GDPR - Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van VZW PAS PARTOUT.

Het privacy- en cookiebeleid wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Het privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen of als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

VZW PAS PARTOUT is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

KBO ondernemingsnummer 0679.862.607
Tel.: 0478/26.43.13
E-mail: info@dansschoolpaspartout.be en/of carolinebosteels@msn.com                                                                                                          Website: www.dansschoolpaspartout.be


2. Welke gegevens verwerkt VZW PAS PARTOUT voor welke doeleinden?

VZW PAS PARTOUT verwerkt persoonsgegevens van de dansers en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers enkel voor de werking van haar vereniging (bv. inschrijving, verzekering,...) en de communicatie over lessen, activiteiten, workshops, evenementen,...

Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en andere gegevens die u aan VZW PAS PARTOUT bezorgt die relevant kunnen zijn voor de concrete werking.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3. Hoe lang houdt VZW PAS PARTOUT uw gegevens bij?

De gegevens zullen door VZW PAS PARTOUT niet langer dan noodzakelijk behouden worden.Uw gegevens worden in elk geval gewist op uw verzoek.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel VZW PAS PARTOUT heeft toegang tot de gegevens.

Wanneer de VZW PAS PARTOUT beroep doet op medewerkers, derden en daarvoor persoonsgegevens moeten verwerkt zal dit gebeuren conform de instructies van VZW PAS PARTOUT en zal worden vastgelegd dat deze derde via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten moet garanderen.

Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Cookies

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt deze website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

6. Links naar andere websites en sociale media

De website van VZW PAS PARTOUT kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. VZW PAS PARTOUT is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

VZW PAS PARTOUT streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt hiertoe de redelijke technische en organisatorische maatregelen.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door VZW PAS PARTOUT worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan carolinebosteels@msn.com. VZW PAS PARTOUT kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot carolinebosteels@msn.com

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission(at)privacycommission.be.

Uw privacy, wij zorgen ervoor!